E2y

Hvordan å endre en skilsmisse resolusjon

En skilsmisse resolusjon er en formell erklæring fra retten at et par ekteskap er formelt avsluttet. Hver skilsmisse resolusjon, uansett hva staten har det blitt bestilt av, vil dekke alle eller flere av følgende emner: underholdsbidrag krav om en ektefelle til en annen, den delingen av fast eiendom og annen eiendom som paret delt under skilsmisseforhandlingene; som har lovlig myndighet over eventuelle barn i ekteskapet, de besøksrett om barna som kan forventes av begge foreldrene, og beslutninger om økonomisk støtte gitt til barn av den nå oppløste ekteskap, også kjent som barnebidrag.

Men hva skjer hvis en av de sakene som omfattes av skilsmisse resolusjon må endres eller endres? Det kan være en endring i foreldrenes evne til å gi varetekt, eller en av partnerens evne til å betale den avtalte underholdsbidrag eller barnebidrag. En av skilsmisse partnere må kanskje flytte ut av staten, påvirker barnet varetekt eller besøksrett problemer.

Hvordan å endre en skilsmisse resolusjon.
Hvordan å endre en skilsmisse resolusjon.

For å endre en skilsmisse resolusjon, må du og din tidligere partner sitte ned og bli enige om nøyaktig hvordan du ønsker å endre de opprinnelige vilkårene for skilsmisse avtalen. Et dokument med tittelen "Endring forliksavtalen undertegnet (dato opprinnelige skilsmisse avtalen ble undertegnet)" må være utformet og arkivert med riktig domstol som bedende. Siden dette endring av skilsmisse dekret bærer samme juridiske vekt som den opprinnelige resolusjon, er det en veldig klok idé å ha en skilsmisse advokat håndterer endringen prosessen for deg eller for å oppnå kompetent juridisk råd om dette problemet.

Når denne avtalen er skrevet ut i riktig juridisk format, må begge parter i skilsmisse signere, datere og notarize avtalen. Det neste juridisk trinnet er å utarbeide et forslag til å ratifisere tilleggsprotokollen til forliksavtalen, som skisserer de opprinnelige vilkårene begge parter enige om å i skilsmisse.

Hva denne bevegelsen gjør ber retten om å signere en ordre for den reviderte skilsmisse avtale om å bli anerkjent og lov til å gå i kraft. Når retten er enig med endringen dokumentet og ser ingen grunn til at det ikke skal tre i kraft, vil retten da utstede en ordre ratifiserer den endrede avtalen og for at det inngis med ekspeditøren av banen. Dersom begge parter er enige om endringene forespurt, er det vanligvis ikke noe problem med retten filing den endrede skilsmisse resolusjon.

Hvordan å endre en skilsmisse resolusjon.
Hvordan å endre en skilsmisse resolusjon.

Begge parter i skilsmisse kan da forvente å motta en ratifisert kopi av skilsmisse endringen. Når ratifisert, er denne endringen som juridisk og bindende som det ble avtalt i den opprinnelige skilsmisse oppgjør. Så det er viktig at du aldri signere en endringsavtale uten å lese nøye det og forstå nøyaktig hva som blir endret fra den opprinnelige resolusjon. Juridisk representasjon i håndtering enhver endring til stående skilsmisse resolusjon er vel verdt tid og penger for å sikre at dine rettigheter er godt representert.